Tag Archives: هوش مصنوعی و پرینتر سه بعدی

3d-printed-date

هوش مصنوعی و پرینتر سه بعدی

هوش مصنوعی و پرینتر سه بعدی هوش مصنوعی و پرینتر سه بعدی ! بیایید به روزی فکر کنیم که کامپیوتر های و روبات ها برای تامین قطعاتشان دیگر نیاز به کمک انسان نداشته باشند.اگر به صورت ساده تر بخواهیم بیان کنیم روبات با توجه به نیازشان قطعات مورد نیاز خود را چاپ سه بعدی می

ادامه مطلب