Tag Archives: هات اند پرینتر سه بعدی

هات اند e3d v6

گیر کردن فیلامنت در اکسترودر

گیر کردن فیلامنت در اکسترودر گیر کردن فیلامنت در اکسترودر ،دلیل های زیادی باعث گرفتن اکسترودر پرینتر سه بعدی می شود که تمامی آنها را در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. هات اند یا اکسترودر پرینتر سه بعدی چیست؟ وظیفه اصلی این قسمت از پرینتر سه بعدی کشیدن فیلامنت به داخل محفظه

ادامه مطلب