Tag Archives: ساخت انگشت مصنوعی به کمک پرینتر سه بعدی

ساخت انگشت مصنوعی با کمک پرینتر سه بعدی

ساخت انگشت مصنوعی به کمک پرینتر سه بعدی

ساخت انگشت مصنوعی به کمک پرینتر سه بعدی ساخت انگشت مصنوعی به کمک پرینتر سه بعدی ممکن شد. یکی از دردناک ترین اتفاقاتی که ممکن است برای انسان پیش بیاید،قطع شدن یکی از اعضا بدن می باشد.گذشته از مشکلاتی روحی که در بر دارد،نیز در زندگی روزانه به مشکلات زیادی بر می خورد. پزوهشگران دانشگاه

ادامه مطلب