Tag Archives: تبدیل طرح به Gcod

پرینت سه بعدی از طراحی تا چاپ3

پرینت سه بعدی از طراحی تا چاپ

پرینت سه بعدی از طراحی تا چاپ پرینت سه بعدی از طراحی تا چاپ .همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید روند کلی چاپ یک قطعه 4 مرحله دارد روند کلی پرینت سه بعدی پرینت سه بعدی طراحی سه بعدي: ‎اگر می خواهید محصول خود را ازپایه طراحی کنید یا به فکر باز طراحی

ادامه مطلب